stelo.gif『月が輝いた夜』画像集 Bildoj por "Brilis Luno"

2002.1.30〜12.25 連載
ある冬の夜、月がまばゆく輝き、昼だった西半球は焼き滅ぼされた。悪の帝国は消滅。歴史が変わり始める。

Demokrata kaj prospera Ĉinio.
Sendependiĝo de Siberio.
Paco kaj nova Federacio de Koreio.
Propono por Komunumo EkstremOrienta.
Izoliĝo kaj totalismo en Usono.
Jen epizodoj en tia tempo.
Kiel respondo al "Luno Senkonstanta" de Larry Niven.
これはラリイ・ニーヴン『無情の月』への返歌です

0:prologo

1:unua

2:dua

3:tria

4:kvara

5:kvina

6:sesa

7:sepa

8:oka

9:naŭa

10:deka

11:dekunua

12:dekdua(亜麻色の髪の乙女)

13:dektria(大きな古時計)

14:dekkvara(束縛された世界)

15:dekkvina(破られた束縛)

16:deksesa(輪廻の終わり)


(全17話完結 Daŭrigota al alia rakonto!)


   付録: 主の祈り   Aldono: Patro nia
パトロ ニア, キウ エスタス エン ラ チエロ,
天にまします われらの父よPatro nia, kiu estas en la ĉielo,
    ヴィア ノーモ エストゥ サンクティギータ.
  願わくは御名をあがめさせたまえ    Via nomo estu sanktigita.
ヴェーヌ ヴィア レグノ,
御国をきたらせたまえVenu Via regno,
プレヌミヂュ ヴィア ヴォーロ,キエル エン ラ チエロ,
  みこころの天になるごとく、    plenumiĝu Via volo, kiel en la ĉielo,
    ティエル アンカウ スル ラ テーロ.
  地にもなさせたまえ    tiel ankaŭ sur la tero.
ニーアン パーノン チウターガン
われらの日用の糧をNian panon ĉiutagan
    ドーヌ アル ニ ホディーアウ.
  今日も与えたまえ    donu al ni hodiaŭ.
カイ パルドーヌ アル ニ ニーアイン シュルドイン,
われらに罪をおかすものをKaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
    キエル アンカウ ニ パルドナス
  われらがゆるすごとく    kiel ankaŭ ni pardonas
    アル ニーアイ シュルダントイ.
  われらの罪をもゆるしたまえ    al niaj ŝuldantoj.
カイ ネ コンドゥーク ニン エン テントン,
われらを試みにあわせずKaj ne konduku nin en tenton,
    セド リベリーグ ニン デ ラ マルボーノ.
  悪より救い いだしたまえ    sed liberigu nin de la malbono.
          (マタイ福音書 6: 9-13)            (Sankta Mateo; 6: 9-13)


仮想世界のレイへ戻る