仮想世界のレイへ戻る

  「カール君、君も結局のところ自分の   "Ba, Karlo, ankaŭ vi amas vian filinon,
娘が可愛いということかな。しかしねぇĉu ne?   Vi tamen sciu, ke ni ne volas
セカンドチルドレンに辞められては困るeksiĝon de la Dua Infano.   Ĉu vi bone
のだよ。」komprenas nin?
  ラングレー・ネルフドイツ支部司令は   Maljunuloj severe kritikis Langrey, la
老人たちにつるし上げられていた。generalon de la germana filio de Nervo.
  「私はゲンドウとは違って、ゼーレの   "Malkiel Gendoo mi estas fidela al la
大義に忠実です。問題は私の娘が、訓練ideo de ANIMO. Temas nur pri la ŝoko
も受けてないサードチルドレンが使徒をal mia filino, ke la anĝelon superfortis la
圧倒したことに驚いているだけです。」Tria Infano, kiun oni neniam disciplinis."
  「驚くどころか、平然としているので   "Ŝi ne ŝajnas ne ŝokita, sed aplomba,
はないかね。本命はもともとサードチルĉu ne?     —De la komenco la favoron
ドレンだった。彼に注目が集まらないよhavas la Tria Infano.  Mi estas nur pajlo-
うにするために自分はただの『当て馬』homo—   Tiel ŝi nun paroladas publike,
だったと公言しているそうではないか」ĉu ne?"
  アスカは第三使徒襲来の前に何が起き   Asuka certe sciis la la okazontaĵon,
るか知っていたに違いない。支部司令のantaŭ ol la atako de la Tria Anĝelo.
私さえゲンドウにだまされていたというGendoo trompis eĉ min la generalon de
にの。何も知らない子供、のはずだったla filio.   Asuka, kiu estis senscia infano,
アスカは、いつの間にか、キョウコたちŝajne jam gajnis ĉielajn okulojn, same kiel
と同じ天眼通を手に入れたようだ。Kyooko.
  「子供らしい強がりに過ぎません。し   "Ĉio estas nur blufo de infano.   Eĉ
かし、本当にそう思い込んでいたとしてse tamen ŝi fakte kredas siajn vortojn,
も、計画の支障にはなりません。」tio ne baros la vojon al la projekto."
  さまざまな時代にさまざまな独裁者が   En diversaj tempoj variaj despotoj
独りよがりなスローガンを掲げてきた。lanĉis sian arbitrajn sloganojn. Ankaŭ la
ゼーレの大義である人類補完計画もそのideo de ANIMO, la Kompletigo de la
ひとつだ。少しでも実現の可能性があるHomaro estas unu el ili. Se restus plej
のなら、娘のために、命をかけても阻止eta ebleco de plenumo, mi nepre barus
するのだが…ĝin por la filino eĉ oferante mian vivon...
  「セカンドチルドレンである君の娘は   "La Dua Infano, via filino estos la
補完のまったき依り代となるのだ。そのdeca bazo por la Kompletigo.   Por la
ために彼女の心は欠けていなければならefektivigo de la Projekto ŝia menso devas
ない。わかっているな、カール君。」esti limigita.  Ĉu vi komprenas, Karlo?"
  「そうだ、彼女がエヴァンゲリオンに   "Jes, ja!   Nepre necesa postulo por
こだわり続けることが何よりも補完計画la Projekto de Kompletigo estas, ke ŝi
の必須の要因なのだよ。」persiste ĵaluzadu pro Evangelio."
  老人たちは本気で『人類補完計画』を   La maljunulo ŝajnas serioze akceli la
実行するつもりのようだ。狂っている。Projekton Kompletigi Hamaron. Freneze!"
  「それは了解しています。そのために   "Mi komprenas vin.   Por tio mi jam
必要な人材を配置しています。」instalis kompetentulojn."
  人類を滅ぼすことが補完になるのなら、   Por pereigi la homaron ili devus
核戦争でも起こせばいいものを、なぜかakceli nuklean militon!   Strege ili ŝajne
そういう実現可能な手段を選ぶ気はないne volas elekti tian facile plenumeblan
ようだ。rimedon.
  「くれぐれも手を抜かぬようにな。で   "Mi avertas vin, ke oni atendas vian
は、予算審議に移ろう。ラングレー君はstrebon.   Nun ni parolu pri la buĝeto. 
さがってよろしい。」Langrey rajtas foriri."
  金持ち老人たちが現世を忘れて惚けて   La mondo estas en paco kaj prospero
くれているおかげで世界は平和で繁栄しdank'al tio, ke la riĉaj maljunuloj fantazias
ている。forgesante realon.
  「失礼いたします。ゼーレ万歳!」   "Dankon, Ekscelencoj! Vivu ANIMO!"
  立場上、アスカほめ殺し作戦は継続せ   Pro intendanteco mi devus daŭrigi la
ざるをえないだろう。だが、アスカは、Projekton Admiro.   Mia Asuka tamen
おだてに乗るようなバカではない。彼女estas tro saĝa por esti trompita de la
は私の娘、そして我が最愛の妻キョウコflatoj.  Ŝi estas mia filino kaj trezoro
の忘れ形見なのだ。postlasita de Kyooko, la edzino plej kara.
輪廻 13 魔女たち
Metempsikozo 13 sorĉistinoj
島谷剛、2008年3月31日SIMATANI Takesi 2008△▽▲▼▲▽△
    「とうさん、、この水槽は何なの。」   "Paĉjo, kio estas ĉi tiu akvario?"
  ボクと碇ゲンドウとの間の空中を真っ   En aero tra la interspaco inter mi kaj
赤な熱帯魚が泳いでいった。Ikari Gendoo tranaĝis ruĝa tropika fiŝo.
  「これは水槽だ。中には水が入ってい   Ĉi tiu estas akvario.   En ĝi estas
る。私にわかるのはそれだけだ。この魚akvo. Tio estas ĉio, kion mi scias.  Mi
たちのことは何も知らない。ただの魚でscias nenion pri la fiŝoj, kvankam estas
はないことは明らかだが…」evidente, ke ili ne estas veraj fiŝoj..."
  「でもこの水槽はとうさんが作ったの   "Do, vi ne estas la fondinto de la
ではないの? 」akverio, ĉu?"
  『魚』は部屋の壁のところでクルリと   Ĉe muro de la ĉambro la fiŝo returnis
方向転換して水槽の中に戻っていった。sin kaj reiris en la akvarion.
  「昔、東洋の魔女と呼ばれた三人の女   "Antaŭ longa tempo estis tri virinoj,
がいた。知っているな。」la Orientaj Sorĉistinoj.  Vi scias, ĉu ne?"
  本物の碇シンジなら、知っているわけ   La originala Ikari Sinzi ne povus scii
はない。しかし…tion.   Sed...
  「碇ユイ、惣流キョウコ、赤木ナオコ   "Ikari Yui, Sooryuu Kyooko kaj Akagi
だね?」Naoko, ĉu ne?"
  水槽の上から自動装置がパラパラと餌   De super la akvario aŭtomato dis-
を撒いた。パクパクと餌を食べている様ŝutis nutraĵojn.   Same kiel ordinaraj
子は普通の魚と変わらない。でも、普通fiŝoj ili manĝis ilin.   Ordinaraj fiŝoj
の魚は、ぶ厚いアクリルの壁を擦り抜けtamen ne povas trairi dikan akrilan platon
たり、空中を浮遊したりはできない。nek ŝvebi en aero.
  「そうだ。魔女たちは天の眼を持って   "Vi trafas.   La sorĉistinoj havis la
いた。」okulojn de ĉielo."
  「天の眼?」   "Okulojn de ĉielo?"
  「未来を予知する力だ。使徒の襲来と   "Povo diveni la estontecon.  Estis la
いう人類の危機を予言したのは魔女たちsorĉistinoj, kiuj profetis la krizon de la
だ。エヴァンゲリオンも、それを管理すhomaro.   Kaj la Evangeliojn kaj la
る有機コンピュータ群も彼女たちが発案organika komputilaron por mastrumado
し、詳細な設計まで自分たちでやりあげili mem elpensis kaj desegnis ĝis la plej
た。」detalaj planoj."
  「でも、三人とも今はいない。」   "Sed, nun ili ne estas."
  ゲンドウは私をチラと見て、悲しげに   Gendoo ekvidis min kaj malgaje
微笑んだ。ridetis.
  「魔女たちは、私とカールとホアンを   "La sorĉistinoj elektis min, karlon kaj
夫に選び、子供を一人ずつ産んだ。そのHoan respektive por siaj edzoj, naskis po
あと詳細な指示を私たちに与えた後で、unu bebon.   Poste ili detale diktis al ni
この世界から立ち去った。未来を記したkaj foriris de ĉi tiu mondo. Restis kajeroj
ノートを残して。」pri la estonteco."
  「死んだんだね。」   "Ili mortis."
  「ユイは言った。私たちは死なない。   "Yui diris. —Ni ne mortas.  Ni jam
私たちは輪廻の輪から抜けているから、transcendis la ringon de metempsikozo.
生と死は等価値だと。」Por ni egalas morto kaj vivo.—"
  「で、この水槽は?」   "Kaj la akvario?"
  「まだわからんのか。今朝、いやもう   "Ankoraŭ vi ne komprenas?  Hodiaŭ...
昨日だな。昨日の朝に有機コンピュータHa, jam Hieraŭ!   Matene venis retletero
群の糖衣人格 MAGI からメールが来た。de Magusoj, la sukerkovra personeco de
使徒が来るからシンジを呼び寄せたと…la orkanika komputilaro:  Venos anĝelo
呼び寄せろ、ではなく既にシンジを呼んkaj ili elvokis Sinzi.   Ne mi elvoku, sed
だという。」ili jam elvokis."
  ボクは何も言わなかった。この世界に   Mi mutis.   Mi ne havas memoron
投げ込まれ、あの駅前に立ってた時よりde Sinzi, antaŭ ol mi estis enĵetita en ĉi
前のシンジの記憶はないのだから。tiun mondon kaj staris antaŭ la stacio.
  「子供を預けた叔父に確認を取ると、   "Mi konfirmis ĉe la onklo, al kiu mi
シンジはすでに家を出てリニアに乗ってkomisiis la infanon.  Sinzi jam ekvojaĝis .
いた。さらにリツコくんが水槽から魚がkaj estis en trajno.   Cetere Rituko diris,
一匹消えたと連絡してきた。ノートの中ke unu el la fiŝoj malaperis de la akvario.
でユイは、魚から生まれる子供たちは私En la kajeroj Yui skribis, ke Rituko kaj
とリツコの子として育てるよう指示してadoptu la infanojn, kiuj naskiĝos de la
いた。」fiŝoj."
  「あの赤ん坊だけでなく、ボクも魚だ   "Ne nur la bebo, sed ankaŭ mi estis
ったと言うの?」fiŝo?"
  「冬月先生の推測によるとな、異世界   "D-ro Huyutuki supozas:  Sur la fiŝo
からやって来た魂(こん)と、この世界の魄en ĉi tiu akvario, kiel la bazo, asimiliĝis
(はく)、つまり本来のシンジが、この水槽la atmano, kiu  venis el alia mondo kaj
の中の魚の形を取った存在を基盤としてla egoo el ĉi tiu mondo, nome originala
融合したのだそうだ。」Sinzi."
  では、この世界にほうり込まれる前に   Do ĉi tiu akvario estis la ruĝa spaco,
見た赤い空間はこの水槽だったのだろうkiun mi vidis, antaŭ ol alveno al la
か。あの時ボクに話しかけた少年は、魚mondo?   Ĉu estis fiŝo aŭ originala
だったのだろうか。それともこの世界のSinzi el ĉi tiu mondo la knabo, kun kiu
シンジだったのだろうか。mi parolis?"
                            (続く)                          (daŭrigota)仮想世界のレイへ戻る