仮想世界のレイへ戻る

  ボクは病院から外出の許可をもらい、   Permesite de la hospitalo mi ĉeestis
車いすに乗って泰香の葬儀に参列した。la ceremonion por funebri Yasuka en
一応喪主の形ではあったが、実際に葬儀veturseĝo.  Kvankam mi estis nominala
を取り仕切っていたのは、娘とその亭主ĉeffunebranto, la aferon mastrumis la
だった。filino kun sia edzo.
  だから葬儀は仏式で、坊主が来てお経   Tial la ceremonion gividis bonzo kun
を詠んだ。ボクはキリスト教徒なんだが、budhisma sutro.   Mi mem estis kristano,
泰香は自分の母親の命日には坊主を呼んsed en ĉiu mortotago de sia patrino
でお経を上げさせていた。どっちにするYasuka invitis bonzon reciti sutron.  Eble
か相談されたような気もするが、なんとfilino demandis, kiun religion ni elektu.
答えたかは憶えていない。Sed mi ne memoras, kiel mi respondis.
  焼き場から帰って、骨上げに行くのを   Reveninte de kremaciejo oni regalas
待つ間に、精進明けと称して宴席がもう。la kunfunebrantojn antaŭ ol ili reiros
けられた。tien por ricevi la cindron.
  「おじいちゃん、ビールばかり飲まな   "Paĉjo jam ne trinku bieron, sed
いで、ごちそうも食べましょうね。」gustumu frandaĵojn!"
  うるさい! うるさい! うるさい!   Lasu min!  Lasu min!  Lasu min!
  「兄さん…」   "Kara frato!"
  葉山から新幹線で駆けつけたいちばん   Sed admonoj bieron servis mia plej
末の弟は余計なことは何も言わず、ボクjuna froto. Li ĵus alveturis per ekspreso
にビールを注いだ。de la Nova Ĉeflinio.
  兄弟の中で一番元気で、一番賢くて、   La plej energia, la plej saĝa kaj la
一番出世した弟だったが、彼も今はもうplej sukcesinta frato tamen jam estas
ヨボヨボの老人だ。tute kaduka.
  ボクら死にかけの老人が、健康なんか   Por ni, maljunuloj apenaŭ vivantaj ne
気にしてどうなる。一日長生きすれば、valoras sano.   Unu tagon da vivo kostas
一日分余分に苦しむことになる。泰香のunu tagon da suferoj.    Al mi mankas
いないこの世界で、まともに動きもせずYasuka, sed restas la korpo malbone
痛みを与え続けるだけの身体で。funkcianta kaj ĉiam doloranta.
輪廻 2 葬送
Metempsikozo 2 funebro
島谷剛、2007年5月14日SIMATANI Takesi 2007△▽▲▼▲▽△
  手が、何かに驚いたように位牌を取り   La manoj eble ŝokitaj de io lasis la
落とした。娘婿の手だった。彼の内心のtabuleton fali.   La mano apartenis al la
動揺が波のようにボクに伝わってきた。bofilo.   Mi sentis lian maltrankvilecon,
彼の思考が、映画を早送りするように、kiel ondoj sur akvo.  Liaj pensoj trakuris
途切れ途切れに、ボクの心のスクリーンsur la ekrano de mia koro interrompe,
の上を流れていった。彼はボクを、亡者kvazaŭ rapide prezentita filmo. Lin teruris
であるボクを感じて怯えていた。mi, la mortinto.
  ボクは娘婿の身体から自分の心を引き   Mi elŝovis mian koron de la korpo de
抜き、中空に浮かんだ。la bofilo.   Mi ŝvebis en aero.
  娘婿は今の出来事を、睡眠不足のせい   La bofilo konvinkis sin, ke la afero
にした。落ち着き払ったふりをして膝のokazis pro manko de dormo.   Afektante
上に落ちた位牌を取り上げ、進行方向へtrankvilon li reprenis la tabuleton de sur
表側を向けた。運転手は何ごともなかっliaj femuroj kaj tenis ĝin frontante al la
たような顔をしていた。veturdirekto.   Ĉion la ŝoforo ignoris.
  中空に浮かび、娘婿の身体から離れて   Ŝvebante for de lia korpo mi tamen
いても、まだどこかで心のつながりは残iel estis ligia al lia koro. Estis facile por
っているようで、娘婿の考えは、目次のmi ekscii lian penson, kvazaŭ mi legus
ついた本のようにたやすく読み取れた。libron kun indekso.
  真面目に勉強しようとしない子供たち、   Infanoj estas maldiligentaj.  Ŝuldo pro
自宅のローンに加えて、ボクと泰香が住la domo de Yasuka kaj mi aldoniĝis al tiu
んでいた住宅のローンの支払い、上がらpro lia propra.   Ne kreskanta, sed mal–
ないどころか、削られてゆく給料、様々kreskanta salajro...   Diversaj zorgoj fluis
な心労が彼の心の表層を流れていった。tra la surfaco de lia koro.
  その娘婿の心の表層の下に、彼の仕事   Sub la surfaco de lia koro estis
や日常生活が積み重なっていた。その中tavoloj de liaj laboro kaj ĉiutagaj aferoj.
の、少なくないページ数を占めているもInter ili ne malmultajn paĝojn okupis lia
のに、彼の趣味らしきものがあった。amataĵo.
  孫と…どの孫だったろうか? 小さいと   Kun nepo...  Kiu nepo?  Ĉiu nepo eta
きはどの孫もかわいかったのに、今は…estis aminda.   Sed nun ili...   Ha, ne
まあどの孫でもいいか。ひざに乗せた孫gravas kiu ĝi estis.  Kun unu el nepoj
につきあって、何度も何度も見させられsur la femuroj mi devis multfoje vidi ĉi
た、あのテレビアニメ。tiun kartunon.
  子供が三人もいる大の大人が夢中にな   Tio, mi pensas, ne meritas al matura
るようなものでもない、と思うのだが、homo kun tri infanoj.   La bofilo tamen
娘婿は、そのアニメを元に小説を書き、verkas novelon pri la kartuno.   Cetere
あまつさえ恥ずかしげもなくインターネli aŭdacas publikigi la novelon en inter–
ットで公開しているのだ。reto.
  何をバカなと思いながら娘婿の心の中   Dum mi moke trarigardadis la mondon
の世界を飛ばし読みしている内に、おかen la koro de la bofilo, io stranga kaptis
しなことになってきた。ボクの魂はもう、min.   Mia animo jam ne restis en la
車の中にはなく、赤い流れに巻き込まれaŭto de funebra marŝo, sed kuris kune
て流れていた。あのアニメにこんな場面kun ruĝa fluo.   Ĉu tio estas unu el la
があったのだろうか?scenoj de la kartuno?
                            (続く)                          (daŭrigota)

△▽▲▼▲▽△

仮想世界のレイへ戻る