仮想世界のレイへ戻る

  少年は寝ころがって、呆然と天井を見   La knabo kuŝis sur planko kaj gapis
つめていた。家には少年の他にはだれもplafonon.  Tiam en la domo estis neniu
いなかった。alia ol li.
  その時彼は5、6歳だったろうか。彼は   Tiam li havis eble kvin aŭ ses jarojn.
だれでも知っていて、だれも口にしないLi foje rimarkis la fakton, kion ĉiu scias,
事実にふと気がついてしまったのだった。kaj kion neniu volas elbuŝigi.
  利口な子ならもっと早く気付いていた   Saĝa infano elbe rimarkis tion multe
のだろうか。そして肩をすくめ、それがpli frue?  Eble li levas la ŝultrojn kaj
どうかしたの? という顔をしたのかもしmiemas apatie, kvazaŭ dirante, ĉu tio
れない。estas problemo?
  彼は、自分が死ななければならないと   Li rimarkis la destinon, ke li devas
いう事実に気がついてしまった。morti.
  といっても彼が難病にかかり余命いく   Tio tamen ne signifas, ke li estis
ばくもない、というわけではなかった。grave malsana nek tre baldaŭ mortonta. 
彼はいたって健康であった。両親は彼をTute sana li estis.  La patrino kaj patro
かわいがっていたし、彼もそれを疑ったamas lin kaj li neniam dubis pri ilia amo.
ことはない。他人の恨みを買って、命をNeniu koleris kontraŭ li kaj celis lin por
ねらわれているということもなかった。mortigi.  Ĝis tuj antaŭ la morto okdek
彼はそれから八十年も後に死ぬ直前までjarojn malfrua li estis ĝenerale sana kaj
おおむね健康で幸福であった。feliĉa.
  人間は必ず死ぬ。それは彼も知ってい   Homo nepre mortos.   Tion li jam
たはずだった。ただ彼はそれが自分にもsciis pli frue.   Tiam li fine rimarkis la
当てはまるということに、遅まきながらmemkompreneblan fakton, ke ankaŭ li
気付いてしまったのであった。mem devas morti.
  今、自分は病気でもないし飢えてもい   En tiu momento li ne estis malsana
ない。しかし、仮に千年も万年も生きるnek malsata.  Li tamen pensis, ke iam
ことができたとしても、いずれ死ぬことcerte li mortos, eĉ se miloj kaj dekmiloj
には変わりがない。宗教は、魂の不滅をda jaroj li vivus.  Kvankam religioj
唱えるが、そんなたわごとを信じたがるasertas, ke animo estas eterna, tian
のは老人たちだけだ。fantaziaĵon kredas nur maljunulo.
  この宇宙全体すら、数百億年ののちに   Oni kredas, ke eĉ la tuta kosmo,
は一点に収縮するか、または逆に拡がりpereos post dekoj da miliardoj da jaroj.
すぎて希薄になり、あらゆる分子が蒸発Ĝi kuntiriĝos al unu punkto. Aŭ male ĝi
して滅びてしまうというではないか。estos difuzita, ke ĉiu atomo forvaporiĝos.
  少年は、何とかしなくてはと思った。   La knabo devis havi iam elirejon el
しかし彼は、自分が死なずにすむためのla problemo.   Sed fakte nenian rimedon
如何なる現実的手段も見いだし得なかっrealan li trovis por ke li ne mortu.   Li
た。少年は思った。自分は無力だ。veis, ke li estas senforta.
輪廻 4 転生
Metempsikozo 4 Palingenezo
島谷剛、2007年7月5日SIMATANI Takesi 2007△▽▲▼▲▽△
  ボクはどこか無人の街角に立っていた。   Mi trovis min en iu senhoma strato.
暑かった。でも、身体はどこも痛くなかEstis varme.  Nenio tamen doloris min.
った。楽に呼吸ができた。そして目の前Facile mi spiradis. Antaŭ mi sur la vitro
の喫茶店の窓ガラスには、おどおどしたde kafeja fenestro sinsupegulis la knabo
頼りなさそうな男の子が映っていた。timida kaj senforta.
  空を見上げると、あのテレビアニメで   Supre antaŭ ĉielo de malantaŭ grandaj
見た巨大な怪物がビルの陰から現れた。domoj aperis la giganta monstro, kiun mi
西洋の悪趣味な化け物だ。日本の妖怪はvidis en la kartuno. Malbongusta fantomo
もっと控えめだが。el Eŭropo!   Pli modestaj estas japanaj.
  あの少年がボクを、こんな変な世界に   Ĉu tiu estas la knabo, kiu enĵetis min
放り込んだのだろうか。今度会ったら、en tian strangan mondon?  Mi batu lin,
ぶん殴ってやる。それとも、子供の時にkiam mi hovos ŝancon.  Aŭ petolaĉas la
洗礼を受けたきりで、ろくに通いもしなDio - Patro en la Ĉielo de la preĝejo,
かった教会の「天にまします父」が、悪kiun mi vizitis kiel infano nur malofte kaj
ふざけをしているのだろうか? maldiligente?
  なぜボクが碇シンジなんだ! 釈迦だか   Kial mi estas Ikari Sinzi!?  Egale aŭ
エホバだか知らないが、ボクの不信心がŜakjamunio aŭ Jehovo!  Se mia malkredo
気に入らないのなら、針の山でも血の池ne plaĉas al vi, ĵetu min al la Monto de
地獄でも、はたまた決して消えることのGlavoj aŭ en la Lagon de Sango. Vi rajtas
ない煉獄の炎の中にでも放り込めばいい。elekti eĉ senfinan flamon de Purigatorio.
  なぜ、根暗で色気過剰のアニメの世界   Sed vi ne rajtas sendi min en delogon
に放り込まれなきゃならないんだ。惣流de la maldeca kartkuno.   Sooryuu Asuka
アスカ・ラングレーだの、綾波レイだのLangrey aŭ Ayanami Rei?   Neniam mi
という、頭の悪いバカ娘どもの面倒を見konsentos la ĝenan taskon zorgi tiajn
る気はないぞ。malsaĝajn knabinojn.
  ボクは怒っていた。不条理を怒ってい   Mi koleris.  Mi forte koleris pro la
た。なのに窓ガラスに映った、おどおどabsurdaĵo.   La knabo sur la vitro de
した男の子はおどおどしたままだった。kafeja fenestro temen restis timida.
  そしてボクはそのバカバカしい怪物(た   Kaj mi ne povis ne timi la absurdan
しか、使徒という名前だった)が恐ろしかmonstron, kiun en la kartuno oni nomis
った。既に一度死んだのに、死んだままanĝelo.   Kvankam jam unu fojon mi
でいたかったはずなのに、それなのに、mortis kaj volis resti montinta.   Mi
もう一度死ぬのが怖かった。tamen timis morti.
  だからボクは走って逃げ出した。少し   Tial mi komencis kuri for de la
でも怪物から離れて遠くへ逃げたかったmonstro.  Ĉar mi volis kuri kiel eble
から、息が切れても休むことなく全速力malproksimen, eĉ anhelante mi tamen
で走り続けた。ne ĉesis kuri plej rapide.
                            (続く)                          (daŭrigota)

△▽▲▼▲▽△

仮想世界のレイへ戻る