仮想世界のレイへ戻る

  ボクが走る道路は無人だった。。車も   Senhoma estis la vojo, en kiu mi
走っていない。いや、そもそもこの世界kuradis.   Ned aŭtoj veturis.   Antaŭ ĉio
に来てから、ボクは誰にも会っていない。neniun mi renkontis, de kiam mi venis al
この世界にボクと使徒以外の誰か、またtiu ĉi mondo.   Ĉu en la mondo ekzistas
は何かが存在するのだろうか。iu aŭ io krom mi kaj la anĝelo?
  走り始めた最初のころは苦しかったが   Komence la kurado estis suferiga, mi
すぐに一定のペースで走れるようになっtamen baldaŭ povis kuris laŭritme. Krom
た。身体が若返っただけではなく、碇シjuniĝo de la korpo, min surprizis la fakto,
ンジという少年は案外身体を鍛えていたke la knabo nomata Sinzi verŝajne bone
のかもしれない。ekzercis sian korpon.
  ボクは走り続けているうちに落ち着い   Ju pli longe mi kuris, des pli sobra
てきた。そして走りながら考えた。ボクmi fariĝis.  Kurante mi pensis.  Kien mi
は今、どこに向かって走っているのだろnun kuras?   La solvon baldaŭ mi trovis.
う。答えはすぐに見つかった。道路の上Laŭ trafiksignalo super la vojo, kie mi
の標識によれば、20キロメートル先に、kuras, dudek kilometrojn antaŭe troviĝas
なんと「第三新東京市」があるんだ。ja "La Tria Nov–Tokio"!
  ではボクはこのまま走り続けて「第三   Do, mi iru al "la Tria Nov–Tokio", al
新東京市」に、あのひげづらの『父親』Nervo, la nesto de banditoj, kies la plej
が支配する、ネルフという名前の悪の巣abomeninda ĉefo estas mia "patro" kun
窟に行くべきだろうか。そこにいるのだbarbaĉo?   Ĉu tie vivas mia...  La nomon
ろうか、ボクの…妻の名前が思い出せなde la edzino mi ne rememoras!   Nomo
い。名前なんかどうでもいいが、彼女はne gravas!   Ĉu ŝi vivas en "la Tria
「第三新東京市」にいるのだろうか。いNov–Tokio"?   Eble ne!   La knabo eble
や、あの少年が嘘をついたのかも知れなmensogis min.   Li eble estas unu el
い。彼は閻魔大王に仕える鬼で、ここはdemonoj, kiuj servas al Jamao.   Ĉi tie
手の込んだ地獄なのかもしれない。eble estas la Infero ruze kamuflita.
  ボクが行かなければ『使徒』が世界を   Ĉu la anĝelo pereigos la mondon, se
滅ぼすのだろうか。いや、それ以前に、mi ne iros?   Antaŭ ĉio la mondo eble
ボクが、主役である碇シンジがゲームにmalaperos, tuj kiam mi, la protagonisto
不参加を決め込みさえすれば、この世界decidos rufuzi la ludon.   Ĉar tiam la
は存在意義を失って消滅するのではないmondo perdos la signifon por ekzistadi
だろうか。plu.
  世界が消滅したらボクも消滅するのだ   Ĉu ankaŭ mi malaperos kune kun la
ろうか。たぶん。神か仏か知らないが、mondo?  Povas esti.  Kiam mi sendanke
一度死んだ人間をせっかく生き返らせてforĵetos penon vivadi ĉi tie, certe koleros
やったのに、勝手に生きることを放棄しla dio aŭ budho, kiu revivigis mortinton.
たら怒るだろう。この奇妙な地獄を拒否Certe mi ne renaskiĝos en la paradizo,
したからといって、間違っても極楽浄土rifuzinte suferadi ĉi tie en tiel kurioza
に転生などさせてくれるはずがない。infero.
  もしボクが、その時に迷わずに消滅を   Eble ne okazis poste multaj tragedioj,
選択していれば、この後の多くの悲劇がse antaŭ ol tiam mi senhezite elektis
避けられたのかもしれない。なぜなら、mian malaperon.   Ĉar ĝis tiam en ĉi tiu
この時までにこのふざけた世界に存在しparodia mondo certe ekzistis neniu
ていたのはボクだけだったはずだから。vivanta homo krom mi.
輪廻 5 地獄
Metempsikozo 5 infero
島谷剛、2007年7月31日SIMATANI Takesi 2007△▽▲▼▲▽△
  青い車 (車種はアルピーヌ・ルノーだ   Blua aŭtomobilo — kvankam tiu devus
ったはずだが、どうみても別の車だ。まestis Alpine Renault, mi certe vidis
あ、この変な世界をでっち上げたヤツにunu el alia tipo.   Jes, ankaŭ la kreinto
も、好き嫌いがあるのだろう) が前方かde la mondo havas sian guston — alkuris
ら走ってきて、ボクの目の前に静かに止de mia fronto kaj silente haltis antaŭ mi.
まった。スピンターンなどという乱暴なĜi ne faris krudan turniĝon, kio certe ne
運転はこの車には似合わない。decas al la aŭtomobilo.
  車を運転しているのは若い女だった。   Juna virino veturigis la aŭtomobilon.
当然ネルフの作戦部長を務める、葛城ミŜi devas esti, kompreneble, Katuragi
サトだろう。もちろん、地獄の鬼の変装Misato, la operaca direktoro de Nervo.
かもしれないのだが。Ne, ŝi eble estas kamuflanta demono.
  「碇シンジ君…」   "Ikari Sinzi..."
  「違います。ボクは碇シンジではあり   "Vi eraras!   Mi tute ne estas Ikari
ません。」Sinzi."
  「バカ言わないで。約束の時間に遅れ   "Ne petolu!   Estas mia peko alveni
たのは悪かったけど、あなたが碇シンジtro malfrue ol la ĝusta tempo.  Vi tamen
でなきゃ、どこの誰だというの。」estas neniu alia ol Ikari Sinzi."
  「ボクは…歓山鳥遊信士です。」   "Mi estas...  Kanzan Tyooyuu Sinzi."
  戒名を名乗ったのはふざけたわけじゃ   Mi ne ŝercis kun la budhana nomo.
ない。本当の名前、俗名を思い出せなかJam tiam mi forgesis mian propran nomon.
ったのだ。一度死んで転生したのだから、Post la morto kaj la reenkarniĝo mi eble
その程度の記憶の欠落は当然というべきdevas rezignacii tiom da manko de la
なのだろうか。memoro.
  「かんざんちょうゆうしんじ…要する   "Kanzan Tyooyuu Sinzi...  Do vi certe
にシンジ君ね。ま、おとうさんの姓を、estas Sinzi.   Mi bone komprenas, ke vi
名乗りたくない気持ちはわかるわ。私もne volas la nomon de la patro.   Ankaŭ
そんな時期あったから。」mi iam abomenis ĝin."
  「いや、そうじゃなくて…」   "Miskompreno..."
  「詳しい話はあとよ! ここは危険だか   "Ni parolu nur poste!   Danĝeras ĉi
ら、早く車に乗って! 」tie!   Rapidu en la aŭton!"
  ボクは彼女の車に乗り込んだ。車を走   Mi eniris en la aŭtomobilon.  Dum
らせながら、葛城ミサトは電話で話し始Veturado Katuragi Misato ekparolis
めた。車を運転しながらの電話は本来、telefone.   Ordinare oni ne rajtas telefoni
交通法規に違反するのだがハンズフリーveturante.   Ŝi tamen uzis aparaton, per
で会話できる電話機を使っている。ネルkiu oni povas paroli kun liberaj manoj.
フは超法規機関ということだが、そのあKvankam organo super leĝoj, Nervo ne
たりはきちんとしているようだ。neglektas la leĝon.
  「日向君、予定より早く、碇シンジ君   "Hyuuga, mi renkontis Ikari Sinzi pli
を確保できたわ…ええ、彼の方からね、frue ol ni atendis...  Jes, ja!  Li mem
ひと駅分の距離を走ってやって来てくれkuris al mi la distancon inter stacioj per
たのよ。」siaj kruroj."
  彼女は電話しながら、ボクにウインク   Parolante telefone ŝi okulumis al mi.
した。五十歳も年下の若い娘にそんなこMi konfuziĝis, ĉar tute ne atendite tion
とをされたので、不覚にもドキマギしてfaris la virino eĉ kvindek jarojn pli juna
しまった。ol mi.
  「シンジ君って、見かけは可愛いけど   "Kvankam tre naiva, Sinzi estas
意外とスポーツマンなのね。お姉さん、tre bona sportisto!   Ho, mi enamiĝis
グッと来ちゃった。」en vi!"
  ああ、バカ娘はレイとアスカだけでは   Ba!   Malsaĝaj knabinoj estas ne nur
なかった。年を食って厚かましいだけ、Rei kaj Asuka!   Ju pli aĝa des pli
ミサトの方がたちが悪い。aroganta estas Misato!
                            (続く)                          (daŭrigota)

△▽▲▼▲▽△

仮想世界のレイへ戻る