仮想世界のレイへ戻る

  服が隠されていたので、ボクはパジャ   Ĉar oni kaŝis la vestojn, en piĵamo
マにスリッパのままで病院を抜け出した。mi elŝteliĝis el la hospitalo.   Milevis
手を上げてタクシーを拾い、ばあさんがmanon kaj prenis taksion por iri al la
入院している病院の名を告げた。hospitalo, kie estas mia edzino.
  ばあさんの、泰香の入院している病院   Malordo estis ĉe vestiblo de la
の玄関でひと悶着あった。誰かがボクのhospitalo de Yasuka.  En la poŝon de
パジャマのポケットに財布を入れ忘れたmia piĵamo oni forgesis meti monujon.
のだ。泰香が病室から玄関まで出て来てYasuka elvenis de sia ĉambro al la
タクシーの金を払い、そのあとなぜか、vestiblo kaj pagis pro la taksio.  Poste,
ボクに怒鳴り散らした。そんなに元気がmi ne scias kial, ŝi furiozis kontraŭ mi.
あるのなら、ボクの病院に会いに来てくKun tiom da forto, kial ŝi ne venas al
れてもいいじゃないか。mi en mia hospitalo?
------------------------
  飛鳥を彼の病院に送り届け、同じタク   Mi akompanis Asuka al lia hospitalo
シーで自分の病院へ帰ってくると、疲れkaj revenis al la mia en la sama taksio.
がアタシを押しつぶすように感じた。Laco preskaŭ dispremis min.
  アタシは今日、飛鳥のために何度頭を   Kiomfoje hodiaŭ mi pardonpetis pro
下げたろう。アタシだって病気なのに、Asuka?  Mi estas malsana.  Sed mi ne
ゆっくり休むこともできやしない。povas ripozi trankvile.
  アタシは不安だった。娘は毎日のよう   Mi timas.  Preskaŭ ĉiun tagon venas
にアタシの病室へやって来て、いろんなiun mia filino.  Multe ŝi parolas pri
ことを話してくれる…でもアタシの病気diversaj aferoj...  Sed pri mia malsano ŝi
のことは『だいじょうぶよ、すぐ良くなdiras nur: En ordo.  Ne ĝenu vin! Baldaŭ
るよ』としか言わない。もしアタシが死vi estos sana. Kio okazos al mia Asuka,
んだら飛鳥はどうなるんだろ。あのひとse mi mortos? Nenion li povas fari per
自分では何もできないんだから。si mem.
輪廻 7 ピラミッド
Metempsikozo 7 piramido
島谷剛、2007年9月13日SIMATANI Takesi 2007△▽▲▼▲▽△
  葛城ミサトさんの車は鈴原トウジ君、   F–ino Katuragi veturis kun Suzuhara
洞木ヒカリさんと彼らの妹たちを乗せてToozi, Horaki Hikari kaj iliaj fratinoj tute
ぎゅうぎゅう詰めで、地下避難所に通じŝtupite.   Ŝi sukcesis engliti en tunelon
るトンネルに滑り込んだ。al subtera azilo.
  駐車場で感謝する彼らと分かれ、ボク   En parkejo ni forlasis la geknabojn
を引きずってミサトさんは避難所のありdankantajn.  F–no Katuragi trenis min
ふれた扉をくぐった。そこは迷路だった。tra banalan pordon en la azilo.  Tie estis
何度も角を曲がり薄暗い通路を走り抜けlabirinto.  Ni ĉirkaŭiris multajn angulojn
た。kaj trakuris malhelajn koridorojn.
  階段を駆け上っているとき、突然足元   Kiam ni grimpis ŝtuparon, subite ĝi
が動き始めた。ボクは段を踏み外して転ekmoviĝis. Maltrafiinte ŝtupon mi preskaŭ
げ落ちそうになったが、ミサトさんは何falis.  Katuragi tamen egale furioze kuradis
もなかったかのように爆走を続けた。senhezite.
  最後に立入禁止と大書した頑丈そうな   Fine antaŭ ni aperis dika pordo kun
扉が行く手に立ち塞がった。でもボクとaverto: NE ENIRU!  La pordo tamen
ミサトさんが近づくと扉は自動的に開いaŭtomate malfermiĝis, kiam ni alkuris.
た。扉の中はエレベータホールだった。En la pordo estis vestiblo por lifto.
  「新記録達成ね、ミサト。よくもこの   "Plej rapide vi venis, Misato! Vi bone
可変迷路を完璧に覚えたものだわ。」ellernis la moveblan labirinton!"
  ボクらを迎えたのは金髪で白衣の女性   Nin akceptis blonda virino kun blanka
だった。kitelo.
  「なんで、この緊急の時にまで通路や   "Kial vi movis la korodorojn kaj
階段を組み替えるのよ。私でなきゃ絶対ŝtuparojn en la krizo?!  Ĉiu krom mi
道に迷うとこじゃない。」erarus la vojon!"
  しゃべりながら、もう、ボクらはエレ   Parolante ni jam rapide descendis en
ベータで急降下していた。la lifto.
  「避難所から一般人が迷い込むと困る   "Ĉar mi ne bonvenus rifuĝintojn erar–
もの…でもあなたは大歓迎よ碇シンジ君、veni...  Sed vi estas bonvena, Ikari Sinzi!
私は赤木リツコ、ネルフの技術部長よ。」Mi estas Akagi Rituko, ĉefinĝeniero."
  「ボクは…」   "Mi..."
  「あ、彼、碇という姓は使いたくない   "Ha, li ne uzas la nomon IKARI. 
みたいだから、シンジ君でいいわよ。」Nomu lin simple Sinzi."
  「あら、かわいそうなゲンドウさん。   "Ve, kompatinda Gendoo!  Severe
自業自得とはいえ嫌われたものね。」rifuzata, kvankam li mem kulpis."
  「父が再婚すると聞いたのですが、   "Oni diris, ke li edziĝos.  Ĉu vi,
お相手はリツコさんなのでしょうか。」Rituko, estos lia edzino?
  ボクは鎌をかけてみた。   Trompe mi provis konfesigi.
  「シンジ君、大人をからかうんじゃな   "Ba, Sinzi, ne moku min.  Kvankam
いの。将来はともかく、当分その予定はneniu estas certa pri fora estonteco, ni
ないわ。」ne faros tion tre baldaŭ.
  「えェリツコォ、将来はありうるのぉ?   "Fi, Rituko, ĉu estas eble en fora
アンタたちって、そんな関係だったの。estonteco?!  Tiel intimaj vi estas!  Kiel
なんて趣味が悪い。」malbonguste!"
  「あのねミサト、上司について趣味が   "Misato, ne diru malbonguste pri via
悪いはないでしょ。」superulo!"
  そのときエレベータが暗い縦穴を通り   Tiam nia lifto trapasis malhelan ŝakton
すぎ、片方の壁が透明になった。はるかkaj unu flanko fariĝis travidebla.  Fore
下方に原生林を思わせる広大な緑が広がmalsupre kuŝis vasta verdejo simila al
っていた。praarbaro.
  「ジオフロントですか。」   "Ĉu subtera teritorio?"
  「ええ、地下の巨大空洞を人が住める   "Jes, oni ekspluatis subteran kavernon.
ように整備したの。でもシンジ君、趣味Tamen, Sinzi, tro malbonguste, ĉu ne?
悪いでしょ、あのピラミッド。」Precipe pri la pidamido?"
  森を分断して縦横に運河が走っていた。   La arbaron kvadratigis kanaloj.  En la
運河網の真ん中に水に浮かんだように、reto de la kanaloj apikas giganta piramido
巨大なピラミッドが屹立していた。kvazaŭ flosanta sur akvo.
  「リツコだって、趣味悪いって…」   "Ho, ankaŭ Rituko diris malbonguste..."
  「私は、あのピラミッドが趣味悪いと   "Ke la piramido estas malbongusta, mi
言ったの。ゲンドウさんという人が趣味diris.  Vi tute ne rajtas elbuŝigi, ke la
悪いというのは口にしちゃいけないの。」persono Gendoo estas malbonguta."
  「あら、私は司令の趣味が悪いとは、   "Ve, nenion mi diris pri la generalo.
言っていないわ。司令を選んだリツコのMi opiniis malbongusta estas vi, Rituko,
趣味が悪いと言ったのよ。」kiu elektis lin."
  「あのね、ミサト…」   "Fu, Miasato..."
  ボクは足元のピラミッドを見つめてい   Dume mi gapis la piramidon sub la
た。古代の大王たちの権威の象徴。でもpiedoj.  Simbolo de aŭtoritato de antikvaj
いくら巨大でも、それはお墓なんだ。reĝoj.  Kvankam kolosa, ĝi estas tombo.
  ボクは言い争いを続けるミサトさんと   Mi ridetis al la fraŭlinoj Misato kaj
リツコさんに微笑んだ。そうだよ、これRituko.  Jes, tio ĉio devas esti ceremonio
は「幸せな人生」を終えて死んだボクをpor entombigi min, kiu finis feliĉan vivon.
埋葬するための儀式なんだ。神か仏か知Estas egale, kiu el dio kaj budho tion
らないが、素敵な演出を用意してくれたaranĝis.  Simple mi dankis la estaĵon pro
存在の少し過剰な好意にボクは感謝した。ĝia iom tro da afableco.
                            (続く)                          (daŭrigota)


  あとがき: Postparolo:
  いま、エスペラント版『指輪物語』を   Nun mi legas la romanon "La Mastro
読んでいます。その第一部『旅の仲間』de l' Ringoj".  En Parto 1: "La Kunularo
の中で、魔法使いガンダルフがホビットde l' Ringo" Gandalfo, sorĉisto admonas
のフロドを諭す言葉:al Frodo, hobito:
  そうじゃ(ゴラムは死に)値する。おま   ― Jes, (Golumo )meritas( morton).
えの言う通りじゃ。今生きている者の内Supozeble vi pravas.   Multaj vivantoj
には死んだほうがよい者も多い。死者のmeritas morton. Kaj iuj mortantoj meritas
中のだれそれは生きているべきだった。vivon. Ĉu tion vi povas aranĝi? Do ne
じゃが、おまえがそれを変えられるか。tro entuziasme prijuĝu mortkondamnon.
夢中になって死を云々するな。最も賢いĈar eĉ la tre saĝaj ne antaŭvidas ĉiujn
者も目的をすべては知らない。ゴラムがcelojn. Mi ne multe esperas, ke Golumo
生きているうちに改心するとは、ワシもestas kuracebla antaŭ ol li mortos, sed
期待せぬが、可能性はあるのじゃ。ekzistas tia ebleco.
----------
  若い人は思いやりを優柔不断と見てし   Junulo vidas nedecidemon en kompato.
まいます。他人を断罪し正義を振り回しLi komdamnas aliajn kaj kredas, ke nur li
たがるものです。大抵の人は自分の誤りsola estas justa.  Li rimarkos sian eraron
に気づき改めるのですが、もし…kaj ŝanĝos la agojn.  Sed se...

△▽▲▼▲▽△

仮想世界のレイへ戻る