仮想世界のレイへ戻る


  トロッコが二両つながって、ゴトゴト  Fervojan ponton transiris du kuplitaj
と鉄橋を渡っていた。昔は倍以上の大きtrametoj.  Antaŭe ili estis duoble grandaj
さの車両が八両だったかな。あの、月がkaj veturis okope, ĉu ne?  Jes, ja, antaŭ
眩しく輝いた夜の前は。la Nokto de Blindiga Luno.
  西半球が焼滅し生き残った地域も沿岸  Forbrulis la okcidenta himisfero.  De
部は海に沈んだ。代替経済というのは、la restinta hemisfero ĉebordan parton
要するに町内単位の自給自足体制のことformordis maro.  En Alternativa Ekonomio,
だから、徒歩で行ける距離より遠くへのt.e. vegetado de memsufiĉaj komunumoj,
通勤は例外的存在となっていた。大学のoni laboras nur en proksimaĵo atingebla per
講義などもインターネット経由が普通にsiaj piedoj.  Ankaŭ studentoj aŭskultas
なった。lekciojn nur rete.
  水没した大阪市内に帰るトロッコ列車  De en trameto al sinkinta Oosaka
の中からケンスケは、カモメが舞う川面Kensuke vidis riveron kun mevoj flugantaj
を眺めていた。碧い水に反射した日差しPikis liajn okulojn suna radio reflektinta
が眩しい。これがオレとミズホの理想のsur blua akvo.  Ĉu tio estas la mondo
世界だったんだろうか。ideala por Mizuho kaj mi?
  「失敗しません。大丈夫ですぅ。」と  "Mi ne fuŝos.  Estu trankvila!" 
何度、ミズホは言ったことか。何度オレKiomfoje ŝi diris tion?  Kiomfoje mi
は止めようとして失敗したことか。vane provis deteni ŝin?"

         
月が輝いた夜 ● Brilis Luno ‐16: deksesa
島谷剛、2002年12月25日(水)SIMATANI Takesi 2002


                             △▽▲▼▲▽△
  「そんなことわかっていますぅ。でも  "Mi scias.  Sed ĉi foje mi volas vivi
私は今度こそ、ケンスケ様と生きてゆきkun Kensuke ĝis la naturaj mortoj.  Ni
たいのですぅ。」ne povas sidi kaj atendi morton."
  そう言われると、止められなかった。  Mi ne povis ŝin deteni.  Ĉar mi mem
仮想世界を外部から操る通信路を破壊すesperis, ke ni povos liberigi la mondon de
れば、ミズホの言うとおり、終局へ向かla "Historio" destinita al fatala pereo.  Por
う『歴史』から、世界を解放できるかもtio ni devis detrui la lineon de komunikado
しれないと思ったから。オレとミズホはpor deekstere regi nian virtualan mondon.
何度も何度も、危険な賭に出た。そしてMizuho kaj mi fojojn vetis danĝeran veton.
そのたびに世界を滅ぼした。Kaj ĉiam ni perdis la mondon.
  もちろん、確実な滅びに向かっていた  Jes, ni nur iomete fruigis la fatalan
世界の死期を少し早めただけだ。でも、morton de la mondo jam destinitan.  Sed,
もう、ミズホに罪を犯させたくはなかっmi jam ne volis, ke Mizuho krimu plu!
た。だから、この世界ではオレはミズホTial en ĉi tiu mondo mi evitis ŝin.  Por
に出会わないように、以前とは別の仕事tio mi elektis laboron tute alian de tiu en
についた。la Antaŭa.
  だけど、オレとミズホはやっぱり出会  Mi kaj Mizuho tamen estis destinitaj
ってしまった。renkontiĝi.
  「すみません、ケンスケさまですぅ?」  "Hej, Sinjoro!  Ĉu vi estas Kensuke?
  「え、違うよ。他人の空似だろう。」  "Ha?  Ne, mi ne estas.  Vi eraris."
  「ヘヘエ、ケンスケ、なんでお前、嘘  "Oooho, Kensuke!  Kial vi malidentigas
ついてんだよ。さては昔だまくらかしたvin?  Ha, mi vidas:  Iam vi trompis kaj
娘なんだな。」delogis ŝin!"
  「バカ、そんなはずないだろ。それに  "Ba, sensence!  ...Cetere, fraŭlino, mi
オレ、アンタに会ったことないけどな。」neniam vidis vin, ĉu ne?"
  「いいえ、ケンスケさま、いつお会い  "Jes, ja, kara Kensuke!  Kiam ni
したのかは、覚えておりませんけれど、renkontis, mi ne povas rememori.  Sed
ミズホを、ミズホを忘れられたはずは…」certe vi memoras min, Mizuho..."
  「へええ、ネエちゃん、ミズホって言  "Mizuho?  Ĉu tiu estas via nomo?
うんだ。それでケンスケに何されたの?」Kion al vi faris aĉa Kensuke?"
  「もういい。忘れろ。」  "Jam sufiĉas!  FORGESU!"
  オレは、この世界に転生して始めて、  Por la unua fojo post reenkarniĝo en
忌まわしい『能力』を発動した。ĉi tiu mondo mi lanĉis malindan POVOn.
  「お、おいケンスケ、お前、この娘に  "Ve, Kensuke!  Kion vi faris al ĉi
何を…」tiu fraŭlino?!"
  「お前もだ。今日のことは、忘れろ。  "Ankaŭ al vi:  FORGESU, kion vi
さもないと恐ろしいことが起きる。」vidis hodiaŭ.  Alie okazos terura."
  オレは彼女とその場にいた同僚の記憶  Mi forviŝis la memorojn de Mizuho kaj
を消し、その夜のうちに日本を脱出した。la kamarado, kiu ĉeestis hazarde.  En la
そしてフリーのカメラマンとして世界をsama nokto mi elmigris el Japanio.  Poste
飛び回った。日本に帰ったのはあの異変tra la mondo mi vojaĝis kiel sendependa
の直前だった。fotisto. Tuj antaŭ la kataklismo mi revenis.
  ミズホは今でも、前世の記憶と能力を  Mizuho anakŭ nun forgesas la memoron
取り戻していない。だから、悪の帝国をkaj POVOn de la antaŭaj mondoj.  Tial
滅ぼしたのは、彼女ではない。誰か別のŝi ne estas tiu, kiu pereigis la Imperion
やつだ。第一、結果的に世界を滅ぼしてde Malico.  Kvankam ni fine pereigis la
しまったとはいえ、オレたちは誰も殺さmondojn, ni deziris neniun mortigi kaj
ずに世界を解放しようとしたのだ。liberigi la mondon.
  ヤツらは、最初から世界の半分を滅ぼ  Ili intence pereigis duonon de la mondo
して、自分たちだけ生き長らえようとしkaj volas postvivi  Neniel homa ago tio
ているんだ。人間のやることじゃない。ja estas!
  シンジやトウジがミズホを疑うなら、  Sinzi aŭ Touzi susupektus Mizuho.  Mi
オレは彼女を守る。そのためには、オレstaru je ŝia flanko.  Min ne ĝenas, ke
が犯人だと思われてもかまわない。ili kredas min la krimulo.
                             △▽▲▼▲▽△
  光に包まれた少女が下界へと漂い墜ち  Kovrita de lumo knabino ŝvebis en aero
て行った。大きな、世界と同じだけ古いkaj lante falis al la tero.  Knabo restis
時計のまわりの狭い天上界に残った少年supre ĉe la horloĝo malnova kiel la mondo
は、彼女の悲しみに閉ざされた顔を思っmem.  Lin obsedis malĝoja mieno de la
ていた。knabino.
  「天にましますお父さま、あなたは、  "Patro mia, kiu estas en la Ĉielo,
なぜ私にこの事を命じられるのですか。kial Vi ordonas min fari tiajn agojn?
これらの事が、あなたの世界が成就するĈu tio vere necesas por ke plenumiĝu
ために必要なのでしょうか。私は疲れまVia regno?    Mi estas jam tute laca. 
した。もし、慈悲の心をお持ちなのでしSe vi kompatas min,  konduku min
たら、私の惨めな存在を終焉へと導いてmizeran en neniiĝon.  Kaj liberigu min
ください。」de viaj taskoj."*
  しばらく祈ったあと、少年は諦めて立  Post iom da preĝado li ekstaris en
ち上がった。背中には、白い大きな翼がrezignacio.  Sur la dorso li jam havis
生じていた。最近のくだらない流行だ。blankajn kaj grandajan flugilojn.  Aĉa
だがしかし、天使が地上に住む一般住民kutimo lastatempa!  Anĝelo tamen al
の期待を裏切るわけにもいくまい。翼をtera popolo simpatiu.  Li plene etendis
拡げると、彼は空に舞い上がり、どこへla flugilojn, ekŝvebis en aero kaj forflugis
ともなく飛び去った。ien.
  天使が飛び去ったあとしばらくして、  Iom post la forflugo de la anĝelo, leviĝis
敷石を持ち上げて、金髪と、蒼い髪と、unu el la pavimoj.  Elrampis knabinoj
二人の少女が這い出てきた。kun haroj blondaj kaj lazuraj.
  「あれも、シンジだったわね。神様の  "Ankaŭ li estis Sinzi, vi vidis, ĉu ne?!
言いなりというわけか。」Marioneto de Dio li ja estas!"
  「…それが私たちが造られた理由よ…  "...Ĵuste por tio Li kreis nin...
私たちのような、神に逆らう存在を人はNin, kiuj oponas Dion, oni nomas
堕天使と呼ぶわ…」defalintaj anĝeloj."
  「アンタ、バカァ? 神様も元々は人間  "Ba, vi eraras:  En la komenco ankaŭ
だったのよ。そうそう思い通りにさせるDio estis ordinara homo!  Ne ĉiam Lia
ものですか。あの、地上に墜ちていったVorto plenumiĝas!  Feliĉa estu ankaŭ la
少女だって、幸せにしてやらなくちゃ。knabino, kiu ĵus falis teren.  Unue ni
まずはこの時計を止めたらいいのかな。」haltigu la horloĝon, ĉu bone?"
  「…時計は止めないで…用意してある  "...Ne haltigu ĝin...  Ni movu ĝin al la
ダミーの小惑星に移せばいい。それで、planedo, kiun ni preparis por surogato.
私たちがいなくなったことを、当分ごまTiel por iom da tempo oni ne rimarkos
かせる…」nian foriron."
  「西半球に住んでいる人たちも、どう  "Ĉu nepre ni devas transmeti la
しても、移さなきゃ駄目? 彼らを残してloĝantojn en la okcidenta himisfero?  Ni
私たちだけで逃げ出すのは、後味が悪いposte badaŭros, ke ni sole forkuris kaj
じゃない。」lasis ilin ĉi tie."
  「…太陽系に残る方の世界では東半球  "...En la mondo, kie restos en la Suna
が溶岩平原になるの。戦争相手になる、Sistemo, la orienta nia himisfero fariĝos
ヨーロッパやアジアもなくなるし、植民lafa ebenaĵo.  Oni ne povos militi kontraŭ
ブームが続く二百年間は滅亡が遅れるのEŭropo kaj Azio.  Dum du jarcentoj da
よ…それに、彼らを連れて行けば、もちkoloniado ne venos la pereo...  Se ni
ろん…」iros kun ili, kompreneble..."
  「わかっているのよ。何度シミュレー  "Mi scias.  Kiom ajn mi simulis, ĉiam
ションしても戦争になっちゃうんだものmi havis rezulton kun militn.  Lasu min
ね。まあ、ただの愚痴よ。こんなこと、grumbli.  Al neniu krom vi mi povas
アンタと二人きりの時しか言えないんだplendi.  Nur al vi, kiam ni estas solaj.
から勘弁してちょうだい。」Mi dankas vian toleremon."
  「…ええ、シンジには、秘密だから…  "...Vi pravas:  Ni sekretu de Sinzi...
戦争を避けるため今も飛び回っているのPor eviti militon li strebas ankaŭ nun.
だから、私たちの計画に、絶対反対するCerte li kontraŭstaros al nia plano.
わ…話すのは、太陽系からの脱出速度をNi konfesu nur kiam ni flugos pli rapide
超えてからで、いい…」ol la eskapan rapidon de la Suno..."
  「この制御室を見つけたのも、太陽系  "Estas mi, kiu eltrovis ĉi tiun ĉambron
から脱出しようと言い出したのもアタシpor mastrumado kaj proponis fuĝi el la
だからね。レイ、アンタは何も知らなかSuna Sistemo.  Rei, nenion vi sciis.
ったことにするのよ。」Ĉu vi komprenas?"
  「ずるいわ、アスカ…世界を分割する  "Asuka, vi estas ruza... Mi ja proponis
のは私の発案よ…だから、シンジには、dividi la mondon...  Tial ni kune petu
一緒にあやまりましょう。」pardonon de Sinzi."
                             △▽▲▼▲▽△
  「シンジさん、ご無沙汰してます。」  "Hej, Sinzi!  Ĉiam mi sopiris vin!"
  運行を再開したばかりのバスの中で、  Oni salutis lin en la buso, kiu lastatempe
声をかけられた。誰かと思えば、シンジrekomencis veturadi.  Ŝi estis filino de
とアスカの家の隣の娘だった。najbaro de Asuka kaj Sinzi.
  「ああランちゃん、元気だったの?。」  "Ha, Lan!  Ĉu vi fartis bone?"
  「山口に下宿して、大学に通ってたん  "Mi loĝis en Yamaguti kaj tie vizitadis
です。でも、四年生からは通信制課程にuniversitaton.  Sed, de la kvara jaro mi
切り換えるんですよ。父は鬱陶しいからrete ricevos lecionojn.  Ĝena, Paĉjo diris,
帰って来るな、なんて言うんですけど。」ke mi revenis!"
  「美人でかわいい娘だもの、ホアンさ  "Certe ĝojegas Hoan, ke revenis tiel
んは喜んでいるさ。」bela kaj aminda filino!"
  「アラァ、シンジさんったら、調子が  "Oooho, Sinzi!  Vi flatas min!  Eble
いいんだから、アスカさんに言いつけちmi devos transdiri viajn vortojn al via
ゃおうかな。」kara Asuka!"
  「冗談じゃないよ、アスカは怒ったら  "Ve, tio estas malbona ŝerco!  Vere
恐いんだからさ。」terura ŝi estas!"
  「ふふふ、シンジさんったら、ホント  "Ha, ha, ha, Sinzi!  Kiel pala vi
に青くなっている…でも私、レイさんをestas!  ...Cetere mi forte kredis, ke vi
選ばれるものだと思ってたんだけどな。elektos kompatindan Rei.  Via elekto
見損なったかな、シンジさんのこと。」estis granda disreviĝo por mi."
  「レイはさ、妹のようなものだから。」  "En Rei mi vidas fratinon."
  「ごまかすの、うまいんですね。でも  "Ruza vi estas!  Tiam ankaŭ min vi
それなら、私も妹にしてもらおうかな。devas akcepti kiel fratinon!  Egalas du
二人も三人も同じでしょ。」kaj tri, ĉu ne?"
  「そんなことしたら、僕がホアンさん  "Ne egale!  Tiam certe mi estos
に殺されるよ。」mortigita de Hoan!"
  「ふふ、冗談ですよ…あ、月が綺麗で  "Ha, ha, estis nur ŝerco!  ...Ho, kiel
すね…友達と一緒に新大陸旅行に行ったbela estas la luno!  ...Kun amikinoj mi
んですよ。まだ一面の草原で、低い木がvojaĝis tra la Novaj Kontinentoj.  Granda
パラパラと生えているだけで誰も住んでherbaro kun sporadaj arbustoj.  Bela estis
ないんです。月が綺麗だったんですよ。luno super la senhoma kamparo!  Apenaŭ
涙が出てきちゃって。半日ずれていればmi povis ne plori.  Se duontagon frue aŭ
私たちの方が死んで、あそこの人たちのmalfrue Tio okazus, ni ĉiuj mortus kaj nun
方が観光に来てたんだろうなって…」ili turismus en nia hejmo..."
  「もしかしたら、別の世界ではそう、  "Povas esti, ke en alia mondo okazas
なっているのかも知れないよ。」ja tiel, kiel vi diris."
  「そうですよね、そうかもしれません  "Ĉu vi kredas tion?  Certe, certe tio
よね。」okazas en iu alia mondo!"
  ランとシンジは、バスの窓から穏やか  Lan kaj Sinzi gapis al la luno, kiu milde
な月を見上げていた。そういえば、最近salutas ilin tra la fenestro de la buso.
星座の形が変わったように見えるのは、Ĉu estas nur iluzio, ke la stelaroj ŝanĝis
気のせいだろうか。formon lastatempe?
            (この話は終わり、夢は残る)    (finiĝis la rakonto kaj restis la esperoj)

                             △▽▲▼▲▽△

             

                             △▽▲▼▲▽△
   付録: 主の祈り   Aldono: Patro nia
パトロ ニア, キウ エスタス エン ラ チエロ,
天にまします われらの父よPatro nia, kiu estas en la ĉielo,
    ヴィア ノーモ エストゥ サンクティギータ.
  願わくは御名をあがめさせたまえ    Via nomo estu sanktigita.
ヴェーヌ ヴィア レグノ,
御国をきたらせたまえVenu Via regno,
プレヌミヂュ ヴィア ヴォーロ,キエル エン ラ チエロ,
  みこころの天になるごとく、    plenumiĝu Via volo, kiel en la ĉielo,
    ティエル アンカウ スル ラ テーロ.
  地にもなさせたまえ    tiel ankaŭ sur la tero.
ニーアン パーノン チウターガン
われらの日用の糧をNian panon ĉiutagan
    ドーヌ アル ニ ホディーアウ.
  今日も与えたまえ    donu al ni hodiaŭ.
カイ パルドーヌ アル ニ ニーアイン シュルドイン,
われらに罪をおかすものをKaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
    キエル アンカウ ニ パルドナス
  われらがゆるすごとく    kiel ankaŭ ni pardonas
    アル ニーアイ シュルダントイ.
  われらの罪をもゆるしたまえ    al niaj ŝuldantoj.
カイ ネ コンドゥーク ニン エン テントン,
われらを試みにあわせずKaj ne konduku nin en tenton,
    セド リベリーグ ニン デ ラ マルボーノ.
  悪より救い いだしたまえ    sed liberigu nin de la malbono.
          (マタイ福音書 6: 9-13)            (Sankta Mateo; 6: 9-13)
仮想世界のレイへ戻る